Srdečne Vás Vítame

na stránkach Regionálnej rozvojovej agentúry ISTER, ktorá je jednou z Regionálnych rozvojových agentúr patriacich do integrovanej siete Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Pôsobnosť našej agentúry je zameraná v prvom rade na región Žitného ostrova, ostatné časti Slovenska tým nevynímajúc.

Cieľom RRA ISTER je priblížiť nástroje regionálnej politiky Európskej únie občanom v prvom rade formou odborného poradenstva a projektovou činnosťou v oblasti čerpania financií z fondov EÚ zameraných na rozvoj daného regiónu a jeho pozdvihnutie na úroveň európskeho štandardu.

viac>>