Aktuálna výzva_Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019_Environmentálny fond