Výzva na predkladanie cenových ponúk - Služby súvisiace s organizovaním 3 podujatí