Cieľom RRA ISTER je aktivizovať ekonomický rozvoj regiónu Západného Slovenska inštitucionálnym spojením verejnej správy, súkromného sektora a tretieho sektora.

RRA ISTER bola zaradená do Integrovanej siete Regionálnych rozvojových agentúr dňa 23.12.2003 podpisom Zmluvy o poskytovaní príspevku na financovanie činnosti regionálnej rozvojovej agentúry.

V súčasnosti je strešnou, koordinujúcou a metodicky riadiacou organizáciou pre integrovanú sieť RRA Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

RRA ISTER Dunajská Streda prvý krát podpísala s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR zmluvu o poskytovaní dotácie na financovanie svojej činnosti dňa 18.5.2007.

V súčasnosti je platná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu úloh regionálnej rozvojovej agentúry na rok 2014, podpísaná dňa 10.9.2014. Zmluva je uzavretá podľa par. 14 a nasl. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.