Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány (Podpis zmluvy o NFP)