Vzhľadom k reliéfu sú tu dané vynikajúce možnosti rozvoja cykloturistiky. Medzi atraktívne a vyhľadávané zaujímavosti regiónu patrí medzinárodná Dunajská cyklistická trasa, ktorá prechádza územím okresu v dĺžke približne 80 km. Úsek je predĺžením cyklotrasy z nemeckého Passau pozdĺž Dunaja cez Viedeň do Bratislavy a pokračuje veľmi atraktívnym územím - tiahne sa pozdĺž celého Vodného diela Gabčíkovo variantne po novej hrádzi, ale aj po hrádzi pôvodného toku Dunaja až do Medveďova, s možnosťou menších zachádzok do okolia, čo poskytuje príležitosť spoznať čarovné zákutia Dunajských ramien.

V priebehu roka 2014 došlo na území 4 susediacich mikroregiónov: MR Warkun, MR Dunajská Magistrála, MR Klátovské rameno a MR Medzičilizia k budovaniu a značeniu nových cyklotrás. V 1. etape výstavby sa vybudovalo 18 km cyklotrás. Bližšie- viď prezentácie a fotogaléria.