Fotogaléria úspešných projektov RRA ISTER - rôzne

Rekonštrukcia a obnova centra obce Štvrtok na Ostrove
Zrekonštruovaný kultúrny dom, obec Vrakúň
Projekt cyklotrasy bez hraníc, obec Malé Dvorníky
Informačný a priestorový systém, Združenie obci Klátovské rameno
Rekonštrukcia infraštruktúry CR, Lehnice
Rekonštrukcia ZŠ Štvrtok n.O. (ROP, opatr. 1.1.)
Rekonštrukcia ovocného sadu, Vrakúň (PRV, opatr. 1.1 Modernizácia fariem)
Rekonštrukcia oplotenia ovocného sadu, Vrakúň (PRV, op. 1.1.Modernizácia fariem)
Kanalizácia Štvrtok na Ostrove (OPŽP, opatr. 1.2.)
Kanalizácia Štvrtok n.O. (OPŽP, opatr. 1.2.)
Folklórny festival v obci Malé Dvorníky (dotácia Úradu vlády SR, program Kultúra národnostných menšín)
Rekonštrukcia centrálnej zóny obce Topoľníky (ROP 4.1 a)
Štrúdľový festival v obci Trhová Hradská (dotácia Úradu vlády SR, program Kultúra národnostných menšín)
Terénna sociálna práca v obci Nový Život
Rekonštrukcia závlahového systému športového ihriska Malé Dvorníky, PRV 2007-2013