Názov združenia je Regionálna rozvojová agentúra ISTER
Skrátený názov združenia RRA ISTER
Sídlo združenia Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
Kontakt

Tel./Fax.:031/551-53-68

borosova@rraister.sk, manczalova@rraister.sk

  Otváracie a zároveň konzultačné hodiny RRA ISTER:

  denne od pondelka do piatku v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Regionálna rozvojová agentúra ISTER (RRA ISTER), ako záujmové združenie právnických osôb, bola založená Zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.08.2003 (Rozhodnutie Krajského úradu v Trnave nadobudlo právoplatnosť 26.08.2003).