Okres Dunajská Streda leží v centre rovinatého územia Žitného ostrova, ohraničeného tokmi Dunaja a Malého Dunaja. Typický je preň nepatrný sklon terénu, kde výškový rozdiel na takmer 100 km vzdialenosť je len 27 m. Relatívne výškové rozdiely na 1 km sú výnimočne 3-5 m, zväčša však menej. Ide o reliéf pomerne jednotvárny, spestrený len ojedinelými vyvýšeninami, ktorý neumožňuje aktivity vyžadujúce väčšiu členitosť terénu, ale u určitých špecifických foriem rekreačných aktivít napriek tomu pôsobí pozitívne (napr. cykloturistika).