Projekty financované z Programu cezhraničnej spolupráce HUSK 2007-2013 - SUN IS LIFE, DUNAJ/NAT

Program HUSK 2007-2013, montáž solárnych panelov na verejne prístupné budovy
Program HUSK 2007-2013, montáž solárnych panelov na verejne prístupné budovy
Program HUSK 2007-2013, "DUNAJ-NAT"
Program HUSK 2007-2013, "DUNAJ-NAT"
Program HUSK 2007-2013, "Vytvorenie cezhraničných inkubačných služieb"
Program HUSK 2007-2013, "DUNAJ-NAT"
Program HUSK 2007-2013, montáž solárnych panelov na verejne prístupné budovy