Projekty financované zo zdrojov Programu rozvoja vidieka SR na území MAS Aquaparadiso

Detské ihrisko v obci Baka
Deské ihriská v obci Topoľníky
Športový štadión - tribúna, 1. etapa, obec Vrakúň
Rekonštrukcia športového areálu, obec Trhová Hradská
Výstavba detských ihrísk, obec Malé Dvorníky
Detské ihriská a informačný systém, obec Horné Mýto
Obnova a oživenie centra obce, obec Jurová
Areál futbalového ihriska - prevádzková budova s hľadiskom, obec Veľké Dvorníky