Svedectvo o pracovitosti, zručnosti a tvorivom ume predchádzajúcich generácií podávajú kultúrne pamiatky zastúpené v okrese sakrálnou architektúrou. Najhodnotnejšie sakrálne stavby, pochádzajúce z 13. storočia sú postavené v románskom slohu. Zachovali sa v Šamoríne, vo Štvrtku na Ostrove, Holiciach, Hubiciach a v Rohovciach. K najhodnotnejším z nich patrí reformovaný kostol v Šamoríne. Jeho jedinečné interiérové stredoveké nástenné maľby zo 14. a 15. storočia patria do klenotnice národných kultúrnych pamiatok. Vzácne sú i sakrálne stavby v Dunajskej Strede, Dolnom Štáli a vo Vrakúni, postavené v gotickom slohu.

Horný Žitný ostrov, teda tá časť Žitného ostrova, ktorá v minulosti patrila do Bratislavskej župy, nás očarí starými, vzácnymi kostolmi s bohatou výzdobou. Hustá sieť stredovekých kostolov bola podľa tradície postavená vďaka svätému Štefanovi, ktorý sa s cieľom podporiť šírenie kresťanstva veľa zdržiaval v tomto regióne. Jeho neúnavné snaženie viedlo v regióne k výstavbe dvanástich kostolov, ktoré boli zasvätené Ježišovým dvanástim apoštolom.

Nevieme, kde stáli prvé kostoly na Hornom Žitnom ostrove. Kostoly sa počas panovania svätého Štefana stavali z dreva, resp. z pleteného prútia, ktoré sa tmelilo bahnom, preto nemali dlhú životnosť. Najstaršie stavby, ktoré sa dodnes zachovali, sa postavili až v 13. storočí. Zaujímavosťou je, že ich architektonický štýl je totožný: všetky boli postavené z tehál v románskom štýle, majú jednu loď, presbytérium je umiestnené na severnej strane a veža na západnej strane stavby. Veže, podobne ako stredoveké obytné veže, mali aj obrannú funkciu, zvony sa do nich umiestnili až neskôr. Interiér stredovekých kostolov má bohatú výzdobu: poslaním nástenných malieb a fresiek pochádzajúcich z rôznych období bolo prezentovať negramotným veriacim biblické príbehy.

Na Hornom Žitnom ostrove bolo osemnásť stredovekých kostolov, štrnásť z nich bolo v novoveku zbúraných a na ich mieste sa postavili nové Božie chrámy.