Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR http://www.telecom.gov.sk
Informačné centrum "Štrukturálne fondy pre Slovensko"  http://www.strukturalnefondy.sk
Úrad vlády SR http://www.vlada.gov.sk
Ministerstvo hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky  http://www.prezident.sk/
Národná rada Slovenskej republiky  http://www.nrsr.sk/
Úrad vlády Slovenskej republiky  http://www.government.gov.sk/
Ministerstvo zahraničných vecí SR  http://www.foreign.gov.sk/
Ministerstvo hospodárstva SR  http://www.economy.gov.sk/
Ministerstvo obrany SR  http://www.mod.gov.sk/
Ministerstvo vnútra SR  http://www.minv.sk/
Ministerstvo financií SR  http://www.finance.gov.sk/
Ministerstvo kultúry SR  http://www.culture.gov.sk/
Ministerstvo zdravotníctva SR  http://www.health.gov.sk/
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  http://www.employment.gov.sk/
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  http://www.minedu.sk/
Ministerstvo spravodlivosti SR  http://www.justice.gov.sk/
Ministerstvo životného prostredia SR  http://www.minzp.sk/
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  http://www.mpsr.sk/